Jaarvergadering 2019

Alweer een paar maand geleden was de jaarvergadering van C.V. de Veentrappers. Hier zijn zoals gebruikelijk de financiën van de vereniging besproken, de samenstelling van het bestuur en de algehele gang van zaken tijdens het afgelopen carnaval.

Twee dingen die hier zijn besproken willen we even uitlichten:

 1. De contributie wordt met ingang van dit jaar verhoogd naar € 12,50 voor individuele leden, en € 20,00 voor twee personen. Minderjarige kinderen van leden blijven gratis lid van de vereniging. Hier is op de vergadering unaniem voor gestemd.
 2. De samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Stefan Klaßen heeft het bestuur verlaten, en Gert-Jan Keurs en Albert de Jonge zijn nieuw in het bestuur gekomen. Hiermee is het bestuur weer volledig op sterkte.
Geplaatst in Foto 's | Reacties uitgeschakeld voor Jaarvergadering 2019

Reglement optocht 2019

Omdat er wat onduidelijkheid blijkt te zijn over het reglement, hieronder het reglement zoals deze geldt voor de optocht van CV de Veentrappers in 2019. Dit reglement zal twee weken voor de optocht gemaild worden naar alle deelnemers.

ORGANISATIE

 1. De carnavalsvereniging heeft voor elke carnavalswagen/loopgroep één contactpersoon, deze wordt bij opgave voor de optocht benoemd. Als niet duidelijk is wie deze contactpersoon is, wordt de carnavalswagen/loopgroep uitgesloten van deelname.
 2. Mocht een carnavalswagen/ loopgroep niet voldoen aan dit reglement dan zal het bestuur van de carnavalsvereniging de desbetreffende deelnemer(s) uitsluiten van deelname aan de optocht.
 3. Mocht blijken dat er wegens overtredingen boete ’s uitgedeeld worden, zullen deze verhaald worden op de desbetreffende Karrenbouwersgroep, C.V. De Veentrappers is hiervoor niet aansprakelijk.
 4. De carnavalsvereniging zal een opstellingsgebied inrichten. Tussen het opstellingsgebied en het begin van de optocht zal het bestuur van de carnavalsverening elke carnavalswagen/loopgroep controleren of deze voldoet aan deze voorwaarden. Als blijkt dat een carnavalswagen/loopgroep niet voldoet aan de voorwaarden, dan wordt deze uitgesloten van verdere deelname.
 5. Aanstootgevende, beledigende en onethische teksten en voorstellingen welke in strijd zijn met de goede orde en zeden zijn verboden. Opblaasbare sekspoppen en of naaktfoto’s e.d. zijn dus niet toegestaan.
 6. Tijdens de optocht dienen alle aanwijzingen van de door de Veentrappers aangewezen verkeersregelaars alsmede door medewerkers van de Gemeente opgevolgd te worden.
 7. Iedere groep die een praalwagen bouwt, is verplicht voor 16 januari een foto van de praalwagen aan te leveren via optocht@cvdeveentrappers.nl, zodat de carnavalsvereniging kan beoordelen of de carnavalswagens/loopgroepen voldoen aan de voorschriften en het inschrijvingsreglement. Als blijkt dat een carnavalswagen/loopgroep niet voldoet aan deze voorschriften en inschrijvingsreglement dan wordt deze uitgesloten van deelname aan de optocht. Dit jaar komen we ook langs de bouwlocaties om de wagens te keuren.
 8. De routes dienen goed bereikbaar en toegankelijk te zijn voor hulpverleningsvoertuigen. Om deze reden moet bij opstellen en rijden zoveel mogelijk rechts aangehouden worden.
 9. De reguliere (spoedeisende) zorg aan bewoners in de omgeving dient gewaarborgd te zijn.

 

VOERTUIG(COMBINATIE)

Het carnavalsvoertuig of een combinatie van carnavalsvoertuigen dient aan de volgende eisen te voldoen:

 

 1. Bij carnavalswagens waarop personen worden vervoerd dienen ter beveiliging zijn voorzien van een deugdelijke leuning op 1 meter hoogte. Verder moet de carnavalswagen zijn voorzien van een deugdelijke trap met op- aantrede waarbij de stootborden gesloten zijn.
 2. Omvang, breedte, lengte, hoogte van de carnavalswagens, al dan niet door een voertuig voortgetrokken moeten van dien aard zijn dat deze de voorgeschreven route kunnen volgen zonder oponthoud, stremming of gevaar voor derden opleveren.
 3. In de carnavalswagen dient een deugdelijke en eenvoudig te bedienen voorziening aanwezig te zijn om in geval van nood, de bestuurder van het trekkende voertuig tijdig te kunnen waarschuwen.
 4. Uitstekende delen van voertuigen zoals bijv. voorladers e.d. boven mensen is niet toegestaan.
 5. Het is verboden een stroboscoop en of lasers te hebben, vanwege mogelijke verblinding van bestuurders van de wagens.
 6. Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd.
 7. Het registratienummer dient door alle deelnemers duidelijk aan de voorzijde van hun voertuig of loop groep te worden bevestigd en/of getoond.
 8. Het is niet toegestaan om tijdens de optocht voertuigen en/of aggregaten bij te tanken.
 9. Het is niet toegestaan om confettikanonnen te gebruiken in de optocht.
 10. Er wordt geadviseerd om de praalwagen te verzekeren tijdens de optocht!

 

BESTUREN EN BEGELEIDEN

 1. Bij carnavalswagens getrokken door een gemotoriseerd voertuig is het verplicht om minimaal twee personen van tenminste 18 jaar naast de achterzijde van het trekkende voertuig (naast de disselruimte) en/of de voorkant van de carnavalswagen te laten meelopen om zowel de deelnemers als toeschouwers te beveiligen.
 2. Als trekkend voertuig is het niet toegestaan om een vrachtwagen of bus hiervoor te gebruiken.
 3. Bij carnavalswagens langer dan 12 meter moet op iedere hoek van de wagen een begeleider meelopen.
 4. De voortbewegingsnelheid van de optocht dient zodanig te zijn dat voor deelnemers aan de optocht en de omstanders geen gevaarlijke situaties ontstaan.
 5. Bij het vervoer van personen op voertuigen die niet specifiek voor personenvervoer zijn ingericht mag de voortbewegingsnelheid maximaal 8 km/ uur bedragen.

 

 

VEILIGHEID

 1. Tussen de carnavalsvoertuigen (combinaties) van de optocht dient altijd een onderlinge afstand van minimaal 10 meter en maximaal 50 meter worden aangehouden.
 2. Er mag door de deelnemers op de carnavalswagens of bij de loopgroepen voor, tijdens en na de optocht geen stro of ander onveilig of onnodig vervuilend materiaal worden verspreid.
 3. Open vuur, vuurwerk e.d. is verboden.
 4. Licht brandbare dan wel brandbare materialen zijn niet toegestaan.
 5. Op elke carnavalswagen dient een goedgekeurd brandblusmiddel met een minimale inhoud van tenminste 6 kg (of liter) aanwezig te zijn.
 6. De brandblusmiddelen moeten zichtbaar en onbelemmerd toegankelijk zijn (op de dissel).
 7. Benzine/dieselaggregaten mogen niet ommanteld zijn. Deze aggregaten staan in een geventileerde bergruimte en dienen deugdelijk te zijn bevestigd.
 8. Uitlaatgassen van trekkende of dragende voertuigen dienen goed afgevoerd worden zodat bedwelming voorkomen wordt.
 1. Het is niet toegestaan brandstoffen en/of gassen in de optocht mee te voeren. Gasflessen, frituurpannen, bakplaten e.d. zijn op de carnavalswagen verboden.

 

GELUID en STROOMVOORZIENING

 1. In het opstellingsgebied mag tijdens het opstellen, behoudens in verband met het afstellen van de installatie en of controle door het bestuur van de carnavalsvereniging, geen geluid ten gehore worden gebracht door deelnemende carnavalswagens/loopgroepen. Mede gezien deze voorwaarde kan het bestuur van de carnavalsvereniging de maximale geluidsbelasting zoals verwoord in onderstaande punt 2 op een juiste wijze meten is per carnavalswagen/loopgroep.
 2. De maximale geluidsbelasting, gemeten op een afstand van 3 meter van de geluidsbron mag niet meer bedragen dan 90 dB (A) en 105 dB (C).
 3. Per deelnemende carnavalswagen/loopgroep is maar één persoon belast met de bediening van de geluidsinstallatie.
 4. Na aankomst bij het eindpunt van de optocht dienen de deelnemers het ten gehore gebrachte geluid/muziek onmiddellijk te beëindigen.
 5. De carnavalsvereniging dient voorafgaande aan de optocht geluidsmetingen te verrichten zodat bovenstaande geluidsbelasting gecontroleerd wordt. Bij overschrijding van de geluidsbelasting moet het bestuur van de carnavalsvereniging de carnavalswagen/loopgroep en deelnemer(s) uitsluiten van deelname.
 6. De aggregaten mogen geen hoger vermogen hebben dan 25 kVA, en moet de typeaanduiding van de aggregaat zichtbaar zijn. Carnavalswagens met grotere aggregaten worden uitgesloten van de optocht.
 7. De stroomaggregaat dient te zijn voorzien van deugdelijke isolatiebewaking.
 8. Snoeren van het aggregaat moeten deugdelijk zijn bevestigd zodat vallen en struikelen e.d. wordt voorkomen.
 9. Het gebruik van geluidsinstallatie/versterkers buiten de optocht is niet toegestaan.
 10. Verlichting op een carnavalswagen moet dusdanig bevestigd zijn dat geen brand kan ontstaan.
 11. Maximaal 4 boxen (geluidsdragers) zichtbaar aanwezig op de kar.
Geplaatst in Foto 's | Reacties uitgeschakeld voor Reglement optocht 2019

Opkomen en Aftreden

Zaterdag 26 november om 19:30 aftreden van Prins Gerrie de Tweede & Adjudant Gert van Muzikant tot Biergigant.Wat hebben de oudvorsten in petto voor het aftredend duo? Is het Gerrie en Gert gelukt om waardige opvolgers te vinden voor het nieuwe carnavalsseizoen? Met optredens van de drie groepen dansmarietjes van de Veentrappers.

Muziek wordt verzorgd door Gigant FM Peter Hermans.

Entree €7,00 – Leden gratis

Geplaatst in Foto 's | Reacties uitgeschakeld voor Opkomen en Aftreden

Agenda voor carnaval 2017

Hieronder de data voor het carnavalsseizoen 2016/2017, zet ze in je agenda!

Datum/tijdwat
26 november 2016 19:30Opkomst en aftreden met muziek van DJ Peter Hermans.
18 februari 2017 14:00Kindermiddag met activiteiten georganiseerd door de raad van 11 en de leidsters van de dansmarietjes. Muziek wordt verzorgd door DJ Hendry.
18 februari 2017 19:30Toneelavond met optredens van de Turftrappers, het Veenparktrio en Ina Walda.
24 februari 2017 20:00Kleintje carnaval.
25 februari 2017 13:30Optocht der Veentrappers met aansluitend vanaf 15:30 de prijsuitreiking in de feesttent.
25 februari 2017 19:00Gala avond met muziek van DJ Peter Hermans.
26 februari 2017 14:00Showmiddag van de dansmarietjes met playbackshow. Muziek door DJ Hendry.
28 februari 2017 20:30Slotbal met muziek van DJ Roy Keuter.

Geplaatst in Foto 's | Reacties uitgeschakeld voor Agenda voor carnaval 2017