Info Optocht 2016

Beste karrenbouwer,

Zoals jullie weten worden de regels nu strakker nageleefd dan een aantal jaren terug, graag willen wij jullie erop attenderen dat als jullie kar niet aan de voorwaarden voldoet, jullie worden uitgesloten van deelname.
C.V. De Veentrappers hanteert de volgende aanvullende voorwaarden voor de optocht.

1. Aggregaat <25 Kva
2. Acceptabel aantal boxen, maximaal 4 in zicht
3. Lengte / Breedte / Hoogte binnen de norm zoals vermeldt op de voorschriften.
4. Veilige constructies (trap, hekwerk).
5. Brandblusser  / Deken aanwezig (brandblusser minimaal 6 kg).
6. Chauffeur dient goed zicht te hebben om situatie ’s goed te kunnen inschatten.
7. Geen gasflessen op de wagens.
8. Geen frituurpannen op de wagens.
9. Trekkend voertuig  / praalwagen dient WA verzekerd te zijn.
10. Aggregaten die op een kar vervoerd worden  achter een praalwagen dienen veilig afgewerkt te zijn en uit zicht, ook zodanig dat hierop geen personen vervoerd kunnen worden.
11. Geluidsniveau voor,  tijdens en na  de optocht binnen de daarvoor gestelde norm.
12. Deelname aan de optocht geschiedt op eigen risico, bestuur van C.V. De Veentrappers is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade, zowel materieel als lichamelijk.

Als blijkt dat bovenstaande regels herhaaldelijk overtreden worden kan het bestuur van C.V. De Veentrappers besluiten tot uitsluiting van verdere deelname aan de optocht.

 

Algemene voorschriften optocht
reglement 2015 optocht
Route Zwartemeer

Bestuur C.V. De Veentrappers